Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o rozpoczętym przez Komisję Europejską naborze zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu Nowy Europejski Bauhaus (NEB).

Nagrodzonych zostanie 15 wzorcowych inicjatyw łączących zrównoważony rozwój, estetykę i inkluzywność – odpowiadające trzem podstawowym wartościom NEB. 15 laureatów, którzy oprócz nagrody pieniężnej w wysokości do 30 tys. euro otrzymają pakiet promocyjny umożliwiający dalsze rozwijanie koncepcji i projektów.

Podobnie jak w zeszłym roku, przyznane zostaną specjalne nagrody dla osób poniżej 30. roku życia.
W 2023 r. nagrody zostaną przyznane za zrealizowane projekty oraz koncepcje opracowane w czterech kategoriach:
  • Powrót do natury;
  • Odzyskanie poczucia przynależności;
  • Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują;
  • Potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu.
W każdej z kategorii kandydaci mogą wybrać jedną z trzech równoległych konkurencji:
  • Konkurencja A: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – ukierunkowana na już opracowane i ukończone projekty, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty.
  • Konkurencja B: „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – poświęcona koncepcjom zgłoszonym przez utalentowanych młodych twórców w wieku do 30 lat. Zgłaszane koncepcje mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłu wraz z konkretnym planem po etap prototypu.
  • Konkurencja C: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu – Edukacja” – odnosząca się do inicjatyw poświęconych kształceniu i uczeniu się. W tej konkurencji można zgłaszać zarówno projekty ukończone, jak i inicjatywy, które osiągnęły minimalny poziom zaawansowania.
Termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Konkurs jest skierowany do osób ze wszystkich krajów i środowisk, o ile ich koncepcje i projekty są wdrażane w UE lub w krajach Bałkanów Zachodnich.

Wnioski należy składać on-line poprzez stronę internetową konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania wniosków znajdują się w podręczniku dla osób dokonujących zgłoszenia, dostępnym we wszystkich językach UE i krajów Bałkanów Zachodnich.

Więcej informacji o Nowym Europejskim Bauhausie oraz samym konkursie znajdą Państwo na stronach KE:

Top