Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

O Izbie

Lubuska Izba Budownictwa

        about-icon-1       about-icon-2      about-icon-3

Lubuska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą lokalne podmioty sfery budownictwa oraz związanych z nim usług.
Izba reprezentuje i chroni interesy gospodarcze jej członków oraz kształtuje wśród nich zasady rzetelnego działania, etyki zawodowej i uczciwości kupieckiej i udziela im pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Izba współpracuje z właściwymi organami na rzecz rozwoju kształcenia i doskonalenia zawodowego w budownictwie.
Izba wspiera wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia warunków funkcjonowania i rozwoju branży budowlanej.

Izba powstała w 1998 roku a jej siedzibą jest miasto Zielona Góra. Firmy członkowskie Izby działają w naszym regionie, województwach ościennych oraz za granicą.

Głównym forum prezentowania działań Izby jest doroczna Gala Budownictwa, podczas której promujemy osiągnięcia naszych członków, poprzez uhonorowanie laureatów kolejnej edycji konkursu „Lubuski Mister Budowy” i przedstawianie  najlepszych obiektów oraz wyróżniających się inwestorów, projektantów i wykonawców.

W czasie Gali zasłużeni pracownicy budownictwa otrzymują odznaczenia państwowe
i resortowe a najsolidniejsze firmy, odbierają uznany w środowisku certyfikat
Solidny Partner w Biznesie”, nadawany przez Zarząd Izby celem krzewienia wśród  naszych członków dobrych obyczajów kupieckich.
Izba podjęła także inicjatywę promowania najlepszych absolwentów budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego i szkół średnich województwa, celem stworzenia im dobrych warunków rozpoczynanej kariery zawodowej.                                         

Izba jest współorganizatorem corocznych Targów Budownictwa w Drzonkowie.
To z grona członków i sympatyków Izby powoływana jest Komisja Konkursowa oceniająca wystawców i ich produkty.                                                                         

Lubuska Izba Budownictwa dysponuje też mediatorami o autorytecie uznanym przez całe środowisko budowlane a Mediacja jest najprostszą drogą rozwiązywania sporów – szybko, tanio i z satysfakcją obu stron.                                                                        

Izba prowadzi swe przedsięwzięcia w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego działającymi w naszym regionie.
Decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Tomasza Czajkowskiego z dnia 4 kwietnia 2002 r. Lubuska Izba Budownictwa została wpisana na listę organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wykonawców uprawnionych do składania środków odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego.

decyzja

Izba, jako jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, organizuje szkolenia poświęcone aktualnym problemom zgłaszanym przez firmy członkowskie.

zawiadomienie

Lubuska Izba Budownictwa w dniu 17 listopada 2010 roku została laureatem III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju zyskując zaszczytny tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju-2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

lubuscyliderzy22

Członkowie

 
RM ProInvest
aristo
altech
fatto
rmi
cegbud
opala
 

Top