Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Lubuski Mister Budowy

Kategoria adaptacja i remonty

Project Info

Project Description

Centrum Przyrodnicze- Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

Inwestor – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Projektanci – mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski; Autorska Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Wykonawcy – SKANSKA S.A. Region Północno- Zachodni, Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu
Kier. budowy – mgr inż. Przemysław Błauciak

Top