Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Konferencja „Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Lubuska Izba Budownictwa oraz Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na konferencję „Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”, która odbędzie się 5 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali 215, budynek A8 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof.  Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze.

Konferencja składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie wydarzenia przewidziano pokazy ewakuacji operatora żurawia oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona na budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej Palmiarni.

Program konferencji

Cześć teoretyczna
Godz. 10:00 – Otwarcie spotkania: Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy i dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wystąpienia:
1. Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy: „Kampania prewencyjno-kontrolna BUDOWA.STOP WYPADKOM!”
2. Roman Burghardt, starszy inspektor pracy – specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze: „Zagrożenia na budowie na przykładzie dwóch wypadków przy pracy”
3. Dr inż. arch. Alicja Maciejko i mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka, Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego: „Nowe kierunki w projektowaniu architektonicznym. Miejsca pracy po pandemii COVID-19. Punkty recepcyjne dla uchodźców”
4. Mgr inż. arch. Paweł Kochański, Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP: „Planowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem budynków na etapie projektu architektonicznego”
5. Dr inż. Remigiusz Aksentowicz, Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego: „Wybrane procedury bezpieczeństwa w budownictwie”
6. Zenon Bambrowicz, prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa: „Budownictwo i jego przemiany w ostatnich 3 dekadach na przykładzie Lubuskiego Mistera Budowy”
7. Wojciech Poręba, członek Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/ dyrektor ds. technicznych HZBUD Sp. z o.o.: „Technologie i metody stosowane przy budowie śródlądowych budowli hydrotechnicznych”
8. Marcin Mitek, dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu: „Innowacje dla bezpieczeństwa – nowoczesna technika stosowana przez UDT”
9. Magdalena Jankowska, inspektor BHP BUDIMEX SA: „BEZPIECZNA BUDOWA czyli bhp na budowach kubaturowych Budimex SA”

Cześć teoretyczna
Godz. 13:30 – 15:00 – część praktyczna przy budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej „Palmiarni”, ul. Grzegorza Zarugiewicza:
− krótka informacja na temat budowy – Budimex SA
− ewakuacja operatora żurawia – PSP
− przegląd żurawia z użyciem drona – UDT

Aby wziąć udział w konferencji, należy zgłosić się:
📞 telefonicznie pod nr tel. 68 451 39 00,
📧 pocztą elektroniczną na adres kancelaria@zgora.pip.gov.pl
Top