Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy ze Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego

Mając na uwadze chęć promowania nowych technologii i rozwiązań w inwestycjach prowadzonych na terenie samorządów oraz wspólnych działań pomiędzy Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego oraz Lubuską Izbą Budownictwa, Prezes ZGWL Marek Cebula oraz Prezes Zarządu LiB Zenon Bambrowicz podpisali w Karpaczu podczas Konwentu Gmin list intencyjny o współpracy.

Priorytetami podjętej współpracy mają być nie tylko rozpowszechnianie nowych technologii i rozwiązań podczas nowych inwestycji, ale także promowane Gmin i Miast poprzez konkurs Lubuski Mister Budowy organizowany przez Lubuską Izbę Budownictwa.

Prezes Zenon Bambrowicz podczas Konwentu opowiedział włodarzom miast o planach i działaniach prowadzonych przez Lubuską Izbę Budownictwa, często przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim czy Lubuską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Top