Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Lubuski Mister Budowy – Edycja 2014

Do konkursu zgłoszono 18 obiektów o zróżnicowanym charakterze. Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu Komisja zakwalifikowała 18 obiektów do oceny w kategoriach:

– budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne: 11 obiektów

– obiekty użyteczności publicznej: 4 obiekty

– zabytkowe obiekty budowlane: 1 obiekt

– budownictwo małokubaturowe: 1 obiekt

– budownictwo przemysłowe: 1 obiekt

Komisja w składzie:

  1. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński- Przewodniczący Komisji

Uniwersytet Zielonogórski

  1. mgr Jakub Brudzyński- Sekretarz Komisji

Lubuska Izba Budownictwa

  1. inż. Zenon Bambrowicz

Lubuska Izba Budownictwa

  1. mgr Arseniusz Woźny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

  1. mgr inż. arch. Zofia Szapowałow

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- Oddz. w Zielonej Górze

  1. mgr inż. Kariem Hamudi

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  1. mgr inż. Mirosław Gruszecki

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

  1. mgr inż. Krzysztof Romankiewicz

Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa w Gorzowie Wlkp.

 

Po dokonaniu wizytacji wszystkich zgłoszonych do konkursu obiektów i uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do ich oceny, wykraczających poza zakres przedstawiany w materiałach jednostek zgłaszających,

 

Komisja postanowiła wyróżnić :                                         

w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne: 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Kompleks budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej 1,3,5, w Zielonej Górze- Osiedle Green Home

za wyróżniające się rozwiązania architektoniczno- przestrzenne i bardzo dobrą jakość wykonania.

Inwestor – Przedsiębiorstwo Budowlane „EKONBUD-FADOM” L.E. Jarząbek Spółka Jawna w Zielonej Górze

Projektant – mgr inż. arch. Armand Skowroński, Pracownia Projektowa „VEGA-ART” w Zielonej Górze     

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „EKONBUD-FADOM” L.E. Jarząbek Spółka Jawna w Zielonej Górze

Kier. Budowy – mgr inż. Karol Malinowski

WYRÓŻNIENIE   Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Morelowej 12 A w Zielonej Górze

za oryginalne rozwiązania architektoniczne i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Inwestor – MARCIN MARCZENIA DEWELOPER w Świdnicy

Projektant – mgr inż. arch. Grażyna Gielarowska, GJG „Architektura i Budownictwo” Pracownia Projektowa S.C. w Zielonej Górze

Wykonawca – MARCIN MARCZENIA DEWELOPER w Świdnicy

Kier. Budowy – mgr inż. Maciej Górniak

WYRÓŻNIENIE   Budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Reja 15 w Zielonej Górze

za wprowadzenie w Zielonej Górze stosowanych w Europie różnych styków architektury współczesnej i stylu secesyjnego.

Inwestor – „PIRS” Tomasz Gniewczyński w Zielonej Górze

Projektant – mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański, Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Zielonej Górze

Wykonawca – PERBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Kier. Budowy – mgr inż. Tomasz Krasnowski

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Krematorium w Gorzowie Wlkp.

za rozwiązania architektoniczne oddające powagę ceremoniału pogrzebowego.

Inwestor – „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka Jawna w Gorzowie Wlkp.

Projektant – arch. Marcin Bartz, Pracownia Architektury Marcin Bartz w Poznaniu        

Wykonawca – DXP-BUDOWNICTWO Świątek, Wiśniowski Spółka Jawna w Gorzowie Wlkp.

Kier. Budowy – Dariusz Świątek

WYRÓŻNIENIE   Urząd i Oddział Celny w Zielonej Górze

za kompleksowe, nowoczesne rozwiązania funkcjonalno- użytkowe.

Inwestor – Izba Celna w Rzepinie

Projektant – mgr inż. arch. Adam Kashyna, Wandachowicz- Kashyna Architekci Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu

Wykonawca – ERBUD S.A. w Warszawie

Kier. Budowy – inż. Edward Jankowski

w kategorii zabytkowe obiekty budowlane:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Urząd Miasta Żagań

za odtworzenie klasycystycznej formy architektonicznej Urzędu Miejskiego w Żaganiu.  

Inwestor – Gmina Żagań

Projektant – Dorota Krupka, Pracownia Projektowa RENOWACJA Dorota Krupka w Ochli

Wykonawca – LAPIS S.C. Marcin Furtak, Daniel Oleksy w Żaganiu

Kier. Budowy – Roman Borowski

w kategorii budownictwo małokubaturowe:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Budynek biura sprzedaży firmy ZIEL-BRUK w Płotach

za obiekt małokubaturowy, wielofunkcyjny, wykonany z innowacyjnych wyrobów konstrukcyjnych.  

Inwestor – ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz w Płotach

Projektant – mgr inż. arch. Mścisław Olszowski, „PAROL-1” Mścisław Olszowski w Zielonej Górze

Wykonawca – PERBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze  

Kier. Budowy – mgr inż. Maciej Kałmucki

w kategorii budownictwo przemysłowe:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Fabryka mebli IKEA w Chlastawie

za kompleksową realizację obiektów budowlanych fabryki mebli o szczególnym znaczeniu w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa lubuskiego

Inwestor – IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Chlastawie

Projektanci – Anna Jańska, Leszek Guś, Usługowe Biuro Projektów „PROTECH” S.C. Anna Jańska, Leszek Guś w Wolsztynie

Wykonawcy – Steel- Building Sp. z o.o. w Poznaniu, CEG-BUD Sp. z o.o. w Wolsztynie

Pozostałe, zgłoszone do konkursu obiekty w ocenie Komisji nie prezentują formą architektoniczną ani rozwiązaniami funkcjonalno-użytkowymi nowych, oryginalnych propozycji, mieszcząc się w aktualnie wymaganych standardach.

Top