Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i leasingów bez żadnych kosztów

Przedsiębiorcy poszukujący źródeł finansowania swoich inwestycji mają do wyboru różne ich formy. Jedni wybierają kredyty, inni pożyczki, jeszcze inni formę leasingowania. Bez względu na to z jakiego produktu skorzystają zawsze instytucja finansująca wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, niekiedy bardzo kosztownego.
Dla lubuskich firm znalezienie takiego zabezpieczenie nie jest już obecnie problemem, ponieważ mogą one skorzystać w tym zakresie z Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który udziela poręczeń do kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz transakcji leasingowych (i to zupełnie bezpłatnie).
Fundusz, dzięki posiadanym środkom przekazanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach „Strategii wyjścia” do projektów realizowanych w ramach LRPO 2007-2013, może zabezpieczyć poręczeniem kredyty i pożyczki inwestycyjne oraz transakcje leasingowe bez pobierania jakichkolwiek opłat za poręczenie. Firmy otrzymują wówczas wsparcie w postaci poręczenia nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Takie poręczenia stanowią pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

Dla tych firm, które z jakiś powodów nie mogą skorzystać z takiej formy pomocy LFPK oferuje poręczenia na minimalnych prowizjach do kredytów czy pożyczek inwestycyjnych, w tym przeznaczanych na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Poręczenia te mogą objąć nawet do 80% kapitału i być udzielone na okres do 60 miesięcy. Poręczenia leasingów natomiast mogą zabezpieczyć leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Mogą one objąć aż 80% wartości finansowania na okres do 66 miesięcy. Niejednokrotnie poręczenie to pozwala na obniżenie opłaty wstępnej w leasingu lub leasingowania bardzo nietypowego przedmiotu. Limity poręczeń są zróżnicowane w zależności od produktu i mogą osiągnąć nawet kwotę 1,4 mln zł.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych to jedyny taki fundusz w województwie lubuskim i działa na zasadach non profit. Współpracuje z większością banków i funduszy pożyczkowych na rynku. Więcej informacji można uzyskać na www.lfpk.pl.

Top