Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Uniwersytet Zielonogórski otwarty na współpracę z branżą budowlaną

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jest jednym z najstarszych Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Historia Instytutu Budownictwa sięga ponad 50 lat wstecz, Instytut Inżynierii Środowiska funkcjonuje już ponad 40 lat, a Instytut Architektury i Urbanistyki ponad 10 lat. To wszystko składa się na imponujący dorobek nie tylko jeżeli chodzi o kształcenie specjalistów na potrzeby rynku pracy, ale też rozwój kadry naukowej. A to z kolei przekłada się na coraz to większe możliwości współpracy z firmami budowlanymi na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Przedsiębiorcy mogą na Uniwersytecie Zielonogórskim szukać rozwiązań dla wszystkich swoich problemów.

Instytut Budownictwa dysponuje świetnie wyposażonym Laboratorium IB, w którym możemy przeprowadzać różnego rodzaju ekspertyzy i badania. Począwszy od ekspertyz związanych z niszczącym badaniem konstrukcji budowlanych do 9 m. – mówi dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką UZJest to bardzo elitarne laboratorium, bo nie wszystkie uczelnie w Polsce mogą się takimi możliwościami pochwalić. Z naszych usług często korzystają firmy z całej Polski przywożąc do nas elementy konstrukcyjne, żeby przeprowadzić badania. Laboratorium Instytutu Budownictwa może też prowadzić badania nieniszczące materiałów budowlanych, badania związane z geologią inżynierską, a pracownicy naukowi mają możliwość wykonywania ekspertyz na przykład związanych z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi konstrukcji budowlanych, czy dotyczących stanu technicznego budynków, infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej. W Laboratorium prowadzone są też badania i pomiary geodezyjne związane z przemieszczeniami i odkształceniami obiektów budowlanych, audyty energetyczne, badania termowizyjne, badania wilgotnościowe budynków i przegród budowlanych. – Zapotrzebowanie przedsiębiorców na te usługi jest bardzo duże – mówi prof. M. Mrówczyńska – Są przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy od wielu lat. Cyklicznie przysyłają do nas materiały do badań ROCKWOOL, KRONOPOL czy przeprawa promowa w Milsku (Zarząd Dróg Wojewódzkich) gdzie badamy np. używane tam liny stalowe. Ale przyjmujemy też jednorazowe zlecenia od przedsiębiorców mających potrzebę przebadania jakiegoś materiału i zgłaszają się z tym do nas. Współpracujemy i z dużymi, i z małymi firmami.

Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ,
prorektor ds. współpracy z gospodarką.
fot. Kazimierz Adamczewski

Jeżeli chodzi o liczbę wykonanych prac zleconych i usług badawczych, to liderem w Uniwersytecie Zielonogórskim jest Instytut Inżynierii Środowiska. Instytut posiada jedyne w Uniwersytecie certyfikowane Laboratorium, a akredytacja odnawiana jest każdego roku. Laboratorium zajmuje się kompleksowym badaniem wody do picia, wód powierzchniowych i podziemnych, a także ścieków komunalnych i przemysłowych oraz analizą i oceną możliwych wariantów modernizacji stacji uzdatniania wody. Pracownicy prowadzą też badania laboratoryjne i półtechniczne doboru technologii oczyszczania ścieków oraz odpadów komunalnych i monitoring składowisk. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą również skorzystać z m.in. badania nawozów organicznych oraz środków wspomagających uprawę roślin wytwarzanych z bioodpadów czy z usług geotechnicznych.

Trzeci z instytutów, to Instytut Architektury i Urbanistyki gdzie pracownicy również świadczą usługi dla zainteresowanych przedsiębiorców – realizują projekty budowlane z całym opracowaniem formalno-prawnym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań w kierunku uwarunkowania przestrzennego gminy i województwa czy audyty krajobrazowe albo modelowanie 3D.

Jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom możemy zaoferować działalność, którą prowadzi Ogólnouczelniane Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych – mówi prof. M. Mrówczyńska. – Jest to jednostka Centrum Liderów Biznesu. Laboratorium ma możliwości wykonywania opracowań planistycznych i projektowych na podstawie danych zawartych w systemach informacji przestrzennej – na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, ale też na potrzeby prowadzenia inwestycji.

I to właśnie na potrzeby urzędów i specjalistycznych instytucji Uniwersytet rozpoczął trzy lata temu kształcenie na nowym kierunku studiów geoinformatyka i techniki satelitarne. Jest to najmłodsze dziecko WBAIS – kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Fizyki i Astronomii i Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – za rok będziemy mieli pierwszych absolwentów. Kierunek łączy kształcenie informatyczne z planowaniem przestrzennym, budownictwem i architekturą, a także z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. – powiedziała

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jest jednym z najstarszych Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Historia Instytutu Budownictwa sięga ponad 50 lat wstecz, Instytut Inżynierii Środowiska funkcjonuje już ponad 40 lat, a Instytut Architektury i Urbanistyki ponad 10 lat. To wszystko składa się na imponujący dorobek nie tylko jeżeli chodzi o kształcenie specjalistów na potrzeby rynku pracy, ale też rozwój kadry naukowej. A to z kolei przekłada się na coraz to większe możliwości współpracy z firmami budowlanymi na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Przedsiębiorcy mogą na Uniwersytecie Zielonogórskim szukać rozwiązań dla wszystkich swoich problemów.

Instytut Budownictwa dysponuje świetnie wyposażonym Laboratorium IB, w którym możemy przeprowadzać różnego rodzaju ekspertyzy i badania. Począwszy od ekspertyz związanych z niszczącym badaniem konstrukcji budowlanych do 9 m. – mówi dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ – Jest to bardzo elitarne laboratorium, bo nie wszystkie uczelnie w Polsce mogą się takimi możliwościami pochwalić. Z naszych usług często korzystają firmy z całej Polski przywożąc do nas elementy konstrukcyjne, żeby przeprowadzić badania. Laboratorium Instytutu Budownictwa może też prowadzić badania nieniszczące materiałów budowlanych, badania związane z geologią inżynierską, a pracownicy naukowi mają możliwość wykonywania ekspertyz na przykład związanych z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi konstrukcji budowlanych, czy dotyczących stanu technicznego budynków, infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej. W Laboratorium prowadzone są też badania i pomiary geodezyjne związane z przemieszczeniami i odkształceniami obiektów budowlanych, audyty energetyczne, badania termowizyjne, badania wilgotnościowe budynków i przegród budowlanych. – Zapotrzebowanie przedsiębiorców na te usługi jest bardzo duże – mówi prof. M. Mrówczyńska – Są przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy od wielu lat. Cyklicznie przysyłają do nas materiały do badań ROCKWOOL, KRONOPOL czy przeprawa promowa w Milsku (Zarząd Dróg Wojewódzkich) gdzie badamy np. używane tam liny stalowe. Ale przyjmujemy też jednorazowe zlecenia od przedsiębiorców mających potrzebę przebadania jakiegoś materiału i zgłaszają się z tym do nas. Współpracujemy i z dużymi, i z małymi firmami.

Jeżeli chodzi o liczbę wykonanych prac zleconych i usług badawczych, to liderem w Uniwersytecie Zielonogórskim jest Instytut Inżynierii Środowiska. Instytut posiada jedyne w Uniwersytecie certyfikowane Laboratorium, a akredytacja odnawiana jest każdego roku. Laboratorium zajmuje się kompleksowym badaniem wody do picia, wód powierzchniowych i podziemnych, a także ścieków komunalnych i przemysłowych oraz analizą i oceną możliwych wariantów modernizacji stacji uzdatniania wody. Pracownicy prowadzą też badania laboratoryjne i półtechniczne doboru technologii oczyszczania ścieków oraz odpadów komunalnych i monitoring składowisk. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą również skorzystać z m.in. badania nawozów organicznych oraz środków wspomagających uprawę roślin wytwarzanych z bioodpadów czy z usług geotechnicznych.

Trzeci z instytutów, to Instytut Architektury i Urbanistyki gdzie pracownicy również świadczą usługi dla zainteresowanych przedsiębiorców – realizują projekty budowlane z całym opracowaniem formalno-prawnym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań w kierunku uwarunkowania przestrzennego gminy i województwa czy audyty krajobrazowe albo modelowanie 3D.

Jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom możemy zaoferować działalność, którą prowadzi Ogólnouczelniane Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych – mówi prof. M. Mrówczyńska. – Jest to jednostka Centrum Liderów Biznesu. Laboratorium ma możliwości wykonywania opracowań planistycznych i projektowych na podstawie danych zawartych w systemach informacji przestrzennej – na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, ale też na potrzeby prowadzenia inwestycji.

I to właśnie na potrzeby urzędów i specjalistycznych instytucji Uniwersytet rozpoczął trzy lata temu kształcenie na nowym kierunku studiów geoinformatyka i techniki satelitarne. Jest to najmłodsze dziecko WBAIS – kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Fizyki i Astronomii i Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – za rok będziemy mieli pierwszych absolwentów. Kierunek łączy kształcenie informatyczne z planowaniem przestrzennym, budownictwem i architekturą, a także z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. – powiedziała prof. Maria Mrówczyńska.

Ewa Sapeńko

Top