Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Temat: Nabór zgłoszeń do konkursu Nowego Europejskiego Bauhausu 2022 do 28 lutego

Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do II edycji konkursu Nowego Europejskiego Bauhausu 2022, w której nagrodzone zostaną inspirujące pomysły na transformację naszej codzienności, przestrzeni życiowej i doświadczeń.

Najlepsze projekty i pomysły, których celem jest utworzenie pięknych, zrównoważonych i inkluzywnych miejsc do życia zostaną nagrodzone w czterech kategoriach odzwierciedlających cztery osi tematyczne transformacji w ramach inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu:

  1. Powrót do natury – Inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i inkluzywności, które zbliżają ludzi i społeczności do natury, przyczyniają się do regeneracji naturalnych ekosystemów i zapobiegania utraty bioróżnorodności lub stanowią bodziec do przemyślenia swojego związku z naturą z perspektywy stawiającej w centrum życie, a nie człowieka.
  2. Odzyskanie poczucia przynależności  – Inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i inkluzywności, które przynoszą poczucie przynależności, nadają wyjątkowe znaczenie miejscom, społecznościom (gdzie jednostki przynależą do grupy) lub towarom i które celebrują różnorodność.
  3. Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują –  Inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i inkluzywności, których celem jest zaspokojenie potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających pilnej uwagi ze względu na szczególne aspekty gospodarcze, społeczne lub fizyczne.
  4. Rozwój długoterminowego i zintegrowanego podejścia opartego na cyklu życia w ekosystemie przemysłowym – Inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i inkluzywności, przyczyniających się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk na zasadzie obiegu zamkniętego z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych.
Każda z ww kategorii obejmuje dwie równoległe konkurencje konkursu:
  • Nowy Europejski Bauhaus” – w odniesieniu do istniejących projektów ukończonych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz
  • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – w odniesieniu do koncepcji i pomysłów zgłoszonych przez młodych twórców poniżej 30. roku życia.
Kto może ubiegać się o nagrodę? Obywatele i podmioty UE, jak i obywatele i podmioty państw trzecich mogą składać wnioski, o ile ich koncepcje, pomysły lub projekty są faktycznie realizowane lub fizycznie zlokalizowane w UE. Wnioski mogą również składać współpracownicy/partnerzy i konsorcja, przestrzegając tych samych wymogów dotyczących lokalizacji projektów w UE.

Nagrody pieniężne: oprócz szesnastu nagród przyznawanych przez jury (za pierwsze i drugie miejsce w każdej kategorii i każdej konkurencji), przyznane zostaną też dwie nagrody dodatkowe, których laureaci zostaną wyłonieni spośród najlepszych kandydatów drogą głosowania publicznego.

W konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus” (która obejmie w sumie dziewięć nagród) nagroda pieniężna w każdej kategorii wyniesie odpowiednio:
  • 30 tys. euro za pierwsze miejsce w każdej kategorii i za zwycięstwo w głosowaniu publicznym,
  •  20 tys. euro za drugie miejsce.
W konkurencji B „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” (która obejmie w sumie dziewięć nagród) nagroda pieniężna w każdej kategorii wyniesie odpowiednio:
  • 15 tys. euro za pierwsze miejsce w każdej kategorii oraz za zwycięstwo w głosowaniu publicznym,
  • 10 tys. euro za drugie miejsce.
Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 28 lutego 2022 r. o godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wnioski należy składać poprzez dydykowana nagrodzie platformę on-line: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
Top