Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 9 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Podczas posiedzenia omówiono zadania wynikające z Obrad Walnego Zgromadzenia, przeanalizowano zakres działania Dyrektora Regionalnej Izby z uwzględnieniem wdrażania ustawy o efektywności energetycznej budynków.

Przedyskutowano również zagadnienia związane z pracami sektorowej Rady Kwalifikacji w zakresie Zarządzania Nieruchomościami, roli Zarządcy Nieruchomości w funkcjonowaniu i zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi.

W związku z tym, że świadomość ekologiczna i ekonomiczna w społeczeństwie rośnie z każdym rokiem, najwięcej czasu podczas spotkania poświęcono wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w wybudowanych i nowo budowanych budynkach oraz ich wpływie na efektywność energetyczno-ekologiczną.

Podczas spotkania Lubuską Izbę Budownictwa reprezentował jej Prezes, Pan Zenon Bambrowicz, który jednocześnie jest wiceprezesem Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Top