Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Lubuski Mister Budowy – REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego
„LUBUSKI MISTER BUDOWY”

I. ORGANIZATORZY i PATRONI
 1. Organizator Konkursu:
  • Lubuska Izba Budownictwa
 2. Patronat nad Konkursem:
  • Marszałek Województwa Lubuskiego
  • Wojewoda Lubuski
 3. Patronat medialny:
  • „Gazeta Lubuska”
  • „Radio Zachód”
  • TVP 3 Oddział w Gorzowie Wlkp.
II. CEL I ZAKRES KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest popularyzacja budownictwa oraz zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury, konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty budowlane zlokalizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego, wyróżniające się architekturą, rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jakością wykonawstwa oraz zagospodarowaniem.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 1. W Konkursie uczestniczą tylko obiekty zgłoszone do udziału i oddane do użytku w roku poprzednim.
  Rozróżnia się kategorie obiektów:

  • budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
  • budownictwo przemysłowe
  • budownictwo użyteczności publicznej
  • adaptacje i remonty
  • drogi i mosty
  • budownictwo małokubaturowe
  • zabytkowe obiekty budowlane
  • osiedla mieszkaniowe
  • inne budowle
 2. Zgłoszeń obiektów do konkursu mogą dokonywać:
  • inwestorzy i użytkownicy
  • wykonawcy
  • projektanci

  a także organizacje i osoby inne , po uzgodnieniu zgłoszenia z wyżej wymienionymi.

 3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na druku „Zgłoszenie” [załącznik].
 4. Opłata zgłoszeniowa za każdy obiekt wynosi:
  • dla obiektów przemysłowych – 3.000 zł,
  • dla osiedli mieszkaniowych – 3.000 zł,
  • dla obiektów pozostałych – 1.500 zł.

  Członkowie Lubuskiej Izby Budownictwa mają 50% zniżki. Zniżka dla Zgłaszającego (nienależącego do LIB) więcej niż jeden obiekt wynosi 30% opłaty za każdy obiekt.

 5. Numer konta bankowego na które należy dokonać wpłaty za udział w konkursie: Credit Agricole 31 1940 1076 3029 8961 0000 0000         
                                                                               
 6. Zgłoszeń obiektów do Konkursu należy dokonać do 15 czerwca roku, w którym jest rozstrzygany Konkurs, na adres:
  LUBUSKA IZBA BUDOWNICTWA

  ul. Bohaterów Westerplatte 23
  65-001 Zielona Góra
  tel. 600-851-011
  e-mail: izba@budownictwo-lubuskie.eu

IV. KOMISJA KONKURSOWA:
 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową zapraszając w jej skład po jednym przedstawicielu z poniższych organizacji:
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Sejmiku Województwa Lubuskiego
  • Lubuskiej Izby Budownictwa w Zielonej Górze
  • Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddziałów w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze
  • Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim
  • Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
  • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze
  • „Radia Zachód”
  • TVP 3 Oddział w Gorzowie Wlkp.
 2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy kierują obradami oraz kwalifikuje zgłoszone obiekty do poszczególnych kategorii konkursowych.
 3. W swoich pracach Komisja uwzględnia opinię inwestorów i użytkowników obiektów ocenianych
  w Konkursie, dokonując wizytacji poszczególnych obiektów.
 4. Do końca czerwca roku, w którym rozstrzygany jest Konkurs, Komisja na podstawie ocen poszczególnych jej członków i dyskusji, w drodze konsensusu w każdej kategorii konkursowej wyłania zwycięski obiekt i przyznaje po dwa wyróżnienia.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznawania I nagrody.
V. NAGRODY:
 1. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano:
  1. tablicę żeliwną do wbudowania na obiekcie,
  2. statuetki dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy,
  3. dyplomy dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy.
 2. Dla wyróżnionych w każdej kategorii przewidziano:
  1. statuetki dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy,
  2. dyplomy dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy.
 3. Dla starostwa powiatowego, które wykazało największe zaangażowanie, wyrażające się ilością obiektów zgłoszonych do Konkursu – dyplom uznania.
 4. Podsumowanie Konkursu, uhonorowanie laureatów i wręczenie nagród następuje podczas dorocznej Gali Budownictwa.
Załącznik 1 – wzór Zgłoszenia
PREZES ZARZĄDU
Zenon Bambrowicz
(na oryginale podpis nieczytelny)

Powyższy tekst Regulaminu uwzględnia postanowienia Uchwały nr 3/06 z dnia 16 marca 2006 r. i Uchwały nr 5/10 z dnia 12 marca 2010 r. oraz decyzji z dnia 5 grudnia 2007 r. i 6 marca 2008 r., Uchwały 11/11 z dnia 19 grudnia 2011r., Uchwały nr 3/15 z dnia 19 lutego 2015 r. jak również Uchwały nr 2/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa.

Top