Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Lubuski Mister Budowy – REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego
„LUBUSKI MISTER BUDOWY”

I.      ORGANIZATORZY i PATRONI

 1. Organizator Konkursu:
 • Lubuska Izba Budownictwa
 1. Patronat nad Konkursem:
 • Marszałek Województwa Lubuskiego
 1. Patronat medialny:
 • „Gazeta Lubuska”
 • „Radio Zachód”
 • TVP 3 Oddział w Gorzowie Wlkp.

II.      CEL I ZAKRES KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest popularyzacja budownictwa oraz zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury, konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty budowlane zlokalizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego, wyróżniające się architekturą, rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jakością wykonawstwa oraz zagospodarowaniem.

III.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. W Konkursie uczestniczą obiekty zgłoszone do udziału i oddane do użytku w roku poprzednim. Rozróżnia się kategorie obiektów:

 • budownictwo mieszkaniowe,
 • budownictwo użyteczności publicznej,
 • osiedla mieszkaniowe,
 • budownictwo przemysłowe,
 • adaptacje i remonty,
 • domy inteligentne,
 • zabytkowe obiekty budowlane,
 • inne budowle.

2. Zgłoszeń obiektów do konkursu mogą dokonywać:

 • inwestorzy i użytkownicy
 • wykonawcy
 • projektanci a także organizacje i osoby inne po uzgodnieniu zgłoszenia z wyżej wymienionymi.

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na druku „Zgłoszenie” [załącznik].

4. Opłata zgłoszeniowa za każdy obiekt wynosi:

 • dla obiektów przemysłowych – 3.000 zł.
 • dla osiedli mieszkaniowych – 3.000 zł.
 • dla obiektów pozostałych – 1500 zł.

Członkowie Lubuskiej Izby Budownictwa mają 50 % zniżki. Zniżka dla Zgłaszającego (nienależącego do LIB) więcej niż jeden obiekt wynosi 30% opłaty za każdy obiekt.

Numer konta bankowego na które należy dokonać wpłaty za udział w konkursie:
Credit Agricole 31 1940 1076 3029 8961 0000 0000

5. Zgłoszeń obiektów do Konkursu należy dokonać do 15 lipca roku, w którym jest rozstrzygany Konkurs, na adres:

LUBUSKA IZBA BUDOWNICTWA

Bohaterów Westerplatte 23 /pok.114/
65-078 Zielona Góra
tel. (68) 444 00 05
e-mail:  izba@lubuskaizbabudownictwa.pl

IV.      KOMISJA KONKURSOWA:

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową zapraszając w jej skład po jednym przedstawicielu z poniższych organizacji:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Lubuskiej Izby Budownictwa w Zielonej Górze
 • Uniwersytetu Zielonogórskiego-Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddziałów
  w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze
 • Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP – Oddziałów w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim
 • Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze
 • „Radia Zachód”
 • TVP 3- Oddziału w Gorzowie Wlkp.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swojego grona Przewodniczącego
i Sekretarza, którzy kierują obradami oraz kwalifikuje zgłoszone obiekty do poszczególnych kategorii konkursowych.

3. W swoich pracach Komisja uwzględnia opinię inwestorów i użytkowników obiektów ocenianych w Konkursie, dokonując wizytacji poszczególnych obiektów.

4. Do końca czerwca roku, w którym rozstrzygany jest Konkurs, Komisja na podstawie ocen poszczególnych jej członków i dyskusji w drodze konsensusu w każdej kategorii konkursowej wyłania zwycięski obiekt i przyznaje po dwa wyróżnienia.

5. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznawania pierwszej nagrody.

 

V.       NAGRODY:

 1. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano:
  1. tablicę do wbudowania na obiekcie,
  2. statuetki dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy,
  3. dyplomy dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy.
 2. Dla wyróżnionych w każdej kategorii przewidziano:
  1. statuetki dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy,
  2. dyplomy dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy.
 3. Dla starostwa powiatowego, które wykazało największe zaangażowanie, wyrażające się ilością obiektów zgłoszonych do Konkursu – dyplom uznania.
 4. Dla osoby/ instytucji, która wykazała zaangażowanie w promocję idei konkursu- dyplom uznania.
 5. Podsumowanie Konkursu, uhonorowanie laureatów i wręczenie nagród następuje podczas dorocznej Gali Budownictwa.

Załącznik 1 – wzór Zgłoszenia

PREZES ZARZĄDU
Zenon Bambrowicz

Powyższy tekst Regulaminu uwzględnia postanowienia Uchwały nr 3/06 z dnia 16 marca 2006 r. i Uchwały nr 5/10 z dnia 12 marca 2010 r. oraz decyzji z dnia 5 grudnia 2007 r. i 6 marca 2008 r., Uchwały 11/11 z dnia 19 grudnia 2011r., Uchwały nr 3/15 z dnia 19 lutego 2015 r. jak również Uchwały nr 2/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa.

Top