Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Lubuski Mister Budowy – REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU
na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego
„LUBUSKI MISTER BUDOWY”

ORGANIZATORZY i PATRONI

 1. Organizator Konkursu:
 • Lubuska Izba Budownictwa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 1. Patronat honorowy
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak
 1. Patronat medialny
 • Gazeta Lubuska

CEL I ZAKRES KONKURS

 1. Celem Konkursu jest popularyzacja budownictwa oraz zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury, konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty budowlane zlokalizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego, wyróżniające się architekturą, rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jakością wykonawstwa oraz zagospodarowaniem.

WARUNKI UCZESNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie uczestniczą obiekty zgłoszone do udziału i oddane do użytku w roku poprzednim. Rozróżnia się kategorie obiektów:
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • budownictwo użyteczności publicznej,
 • osiedla mieszkaniowe,
 • budownictwo przemysłowe,
 • adaptacje i remonty,
 • domy inteligentne,
 • zabytkowe obiekty budowlane,
 • inne budowle.
 1. Zgłoszeń obiektów do konkursu mogą dokonywać:
 • inwestorzy i użytkownicy
 • wykonawcy
 • projektanci a także organizacje i osoby inne po uzgodnieniu zgłoszenia z wyżej wymienionymi.
 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na druku „Zgłoszenie” [załącznik].
 2. Opłata zgłoszeniowa za każdy obiekt wynosi:
 • dla obiektów przemysłowych – 3 000 zł.
 • dla osiedli mieszkaniowych – 3 000 zł.
 • dla obiektów pozostałych – 1 500 zł.

Członkowie Lubuskiej Izby Budownictwa mają 50 % zniżki. Zniżka dla Zgłaszającego (nienależącego do LIB) więcej niż jeden obiekt wynosi 30% opłaty za każdy obiekt. Gminy należące do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zwolnione są z opłat.

Numer konta bankowego na które należy dokonać wpłaty za udział
w konkursie: Credit Agricole 31 1940 1076 3029 8961 0000 0000.

 1. Zgłoszeń obiektów do Konkursu należy dokonać do 15 czerwca roku, w którym jest rozstrzygany Konkurs, na adres:

LUBUSKA IZBA BUDOWNICTWA

Bohaterów Westerplatte 23 /pok.114/
65-078 Zielona Góra
tel. (68) 444 00 05
e-mail:  izba@lubuskaizbabudownictwa.pl

lub poprzez formularz na stronie www.lubuskaizbabudownictwa.pl

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową zapraszając w jej skład po jednym przedstawicielu z poniższych organizacji:
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Lubuskiej Izby Budownictwa w Zielonej Górze
 • Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydziału Inżynierii Lądowej
  i Środowiska
 • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddziałów
  w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze
 • Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP – Oddziałów w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim
 • Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze
 • „Radia Zachód”
 • TVP 3 – Oddziału w Gorzowie Wlkp.
 1. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy kierują obradami oraz kwalifikują zgłoszone obiekty do poszczególnych kategorii konkursowych.
 2. W swoich pracach Komisja uwzględnia opinię inwestorów
  i użytkowników obiektów ocenianych w Konkursie, dokonując wizytacji poszczególnych obiektów.
 3. Do końca czerwca roku, w którym rozstrzygany jest Konkurs Komisja na podstawie ocen poszczególnych jej członków i dyskusji w drodze konsensusu w każdej kategorii konkursowej wyłania zwycięski obiekt i przyznaje po dwa wyróżnienia.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznawania pierwszej nagrody.

NAGRODY

 1. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano:
 • tablicę do wbudowania na obiekcie,
 • statuetki dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy,
 • dyplomy dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy.
 1. Dla wyróżnionych w każdej kategorii przewidziano:
 • statuetki dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy,
 • dyplomy dla inwestora, głównego projektanta, generalnego wykonawcy i kierownika budowy.
 1. Dla starostwa powiatowego, które wykazało największe zaangażowanie, wyrażające się ilością obiektów zgłoszonych do Konkursu – dyplom uznania.
 2. Dla osoby / instytucji, która wykazała zaangażowanie w promocję idei konkursu – dyplom uznania.
 3. Podsumowanie Konkursu, uhonorowanie laureatów i wręczenie nagród następuje podczas dorocznej Gali Budownictwa.

 

Załącznik 1 – wzór Zgłoszenia

 

PREZES ZARZĄDU
Zenon Bambrowicz

 

Powyższy tekst Regulaminu uwzględnia postanowienia Uchwały nr 3/06 z dnia 16 marca 2006 r. i Uchwały nr 5/10 z dnia 12 marca 2010 r. oraz decyzji z dnia 5 grudnia 2007 r. i 6 marca 2008 r., Uchwały 11/11 z dnia 19 grudnia 2011r., Uchwały nr 3/15 z dnia 19 lutego 2015 r. jak również Uchwały nr 2/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa.

Top