Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Konferencja „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.”.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Lubuski Urząd Wojewódzki zapraszają do udziału w konferencji pn. „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.”, która odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Auli Zamiejscowego Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51.

Wraz z początkiem nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W związku z tym Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim organizuje konferencję, której celem jest odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące pracowników z zagranicy.
Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce czy rejestrować oświadczenia o zamiarze ich zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową po 1 stycznia 2018 r. Ponadto w konferencji wezmą udział przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskażą najczęstsze zastrzeżenia i zinterpretują wątpliwości wynikające z przepisów prawa w tym zakresie.
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu. Rejestracja: 

T: +48 95 739 03 12
E: marketing@ziph.pl

 

Program konferencji:

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników konferencji:
Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski.
Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej.
prof. Marian Miłek, Dziekan Zamiejscowego Wydziału w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

10.15 – 10.30 „Lubuski rynek pracy dziś i jutro.”
Edyta Hubska, Prezes Zarządu Idea HR Group.

10.30 – 10.50 „Legalizacja pobytu cudzoziemców.”
Paweł Klimczak, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

10.50 – 11.10 „Nowe zasady rejestrowania oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców i zezwolenia na pracę sezonową po 01 stycznia 2018.”
Edwin Gierasimczyk, Naczelnik Wydziału Rynku Pracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 11.50 „Delegowanie pracowników w krajach UE – formularze A1.”
Beata Leszyk, Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek – ZUS Oddział
w Zielonej Górze.

11.50 – 12.10 „Zatrudnianie cudzoziemców w wynikach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.”
Dariusz Dałek, Nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz Legalności Zatrudnienia – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze.

12.10 – 12.30 „Pracownik cudzoziemiec – czy powinniśmy się obawiać.”
Przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury ABW
w Poznaniu.

12.30 – 12.50 „Bank Gospodarstwa Krajowego – inspirujący partner w rozwoju biznesu w kraju i za granicą”.
Sławomir Strzałkowski, Renata Kunik-Grązka.

12.50 – 13.00 „Zwiększanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników, również cudzoziemców – poprzez możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych”.
Elżbieta Wulbach, Konsultant Podmiotowego Systemu Finansowania, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 Podsumowanie i wspólny lunch.

Top