Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Lubuski Mister Budowy

Historia

Konkurs „Lubuski Mister Budowy” na najlepszy obiekt budowlany naszego województwa organizowany jest od 1994 roku. Celem Konkursu jest zachęcanie inwestorów do stałego podnoszenia jakości budownictwa zarówno na etapie projektowania jak i realizacji.

Oceniana jest nie tylko architektura i zagospodarowanie terenu w istotny sposób kształtujące efekt końcowy całego procesu inwestycyjnego, ale również funkcjonalność i poziom wykończenia oraz konstrukcja i wykonawstwo obiektów, jako elementy mające zdecydowany wpływ na ich ogólną ocenę.

Inicjatywa zorganizowania konkursu na najlepszy budynek, powstała w 1994 roku w biurze Organizacji Pracodawców Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Oceniano obiekty zrealizowane w roku kalendarzowym poprzedzającym konkurs.

Zbigniew Opaliński – ówczesny Dyrektor OPRZ – pozyskał do współpracy takich partnerów, jak Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Gorzowską Organizację Pracodawców oraz Euroregionalną Izbę Przemysłowo-Handlową z Zielonej Góry. Do oprawy medialnej aktywnie włączyła się Gazeta Lubuska, która oprócz informacji o Konkursie umieszczała na swoich łamach obszerne materiały zdjęciowe.

W latach 1994-1998 konkurs obejmował tylko teren byłego województwa zielonogórskiego, sponsorowany był przez Organizację Pracodawców Regionu Zielonogórskiego.

Od roku 1999 konkurs swoim zasięgiem objął całe nowe województwo lubuskie a współpracę i udział w komisji konkursowej zadeklarowały organizacje zarówno z północy jak i południa województwa.

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubuskiego i stał się głównym fundatorem nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie.

Od września 2002 roku rolę głównego organizatora Konkursu przejęła Lubuska Izba Budownictwa, do opieki medialnej włączyło się Radio Zachód a od 2005 roku również TVP 3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Od pierwszej edycji do dziesiątej, godność przewodniczącego Komisji, komisja powierzała (drogą głosowania) doc. dr Mikołajowi Kłapociowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Obecnie w pracach Komisji Konkursowej udział biorą przedstawiciele:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Lubuskiej Izby Budownictwa
  • Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddziałów w Gorzowie Wielkopolskim
    i Zielonej Górze
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddziałów w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim
  • Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim
  • „Radia Zachód”
  • TVP 3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

W 2005 roku członkowie Komisji na przewodniczącego wybrali prof. dr hab. inż. Tadeusza Bilińskiego
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komisja Konkursowa oceniając poszczególne obiekty i wyłaniając laureatów, bierze nie tylko pod uwagę wyniki przeprowadzanych na wszystkich obiektach wizytacji, ale również opinie ich użytkowników oraz wpływ tych obiektów na otoczenie.

Top