Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Gratulacje dla Pani Przewodniczącej Ewy Bosy

W dniu 23.kwietnia br. w auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas Zjazdu wybrano nowe władze statutowe LOIIB na kadencję 2022-2026.

Nowowybrane władze:

Przewodnicząca OR LOIIB – Ewa Bosy
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Mirosław Gruszecki
Przewodniczący Okręgowe Komisji Kwalifikacyjnej – Waldemar Olczak
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Izabela Mierzwa
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Henryk Kargul

Po wyborze władz LOIIB dokonano wyboru delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

Zostali nimi:
Ewa Bosy, Tadeusz Glapa, Mirosław Gruszecki, Piotr Koczwara i Wojciech Poręba.

Serdecznie gratulujemy!

Top