Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Gala Budownictwa 2016

23 września 2016 r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się XIII Gala Budownictwa organizowana przez Lubuską Izbę Budownictwa. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli firm członkowskich Izby i współpracujących z nimi przedsiębiorstw oraz zaproszonych gości. Tego dnia zaszczycił nas swoją obecnością Pan Tomasz Żuchowski, podsekretarza Stanu ds. budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Wicejewoda Lubuski Robert Paluch, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pani Alicja Makarska.

Złote medale Za Długoletnią Służbę

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali właściciele Usługowego Biura Projektów „PROTECH” w Wolsztynie oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Odznaka honorowa „Za Zasługi Dla Budownictwa”

Decyzją z dnia 25 kwietnia 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa nadał Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Budownictwa” dr hab. inż. Jakubowi Marcinowskiemu, prof. UZ za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa.

Odznaka honorowa „Zasłużony Dla Drogownictwa”

Na wniosek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. decyzją z dnia 14 kwietnia 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla drogownictwa” Panu Maciejowi Janeckiemu- Naczelnikowi Wydziału Dokumentacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze za szczególne osiągnięcia w dziedzinie drogownictwa.

Konkurs „Kielnia Lubuska” 

Lubuska Izba Budownictwa w roku ubiegłym wprowadziła nagrodę „Kielnia Lubuska”. Otrzymuje ją w danym roku jedna osoba, która szczególnie zaznaczyła swoją obecność w budownictwie lubuskim. Wyróżnienie „Kielnią Lubuską’’ jest nobilitacją i szczególnym docenieniem wkładu w budowę pozycji budownictwa lubuskiego oraz uhonorowaniem za trud włożony w pracę. Celem konkursu jest popularyzacja budownictwa oraz gloryfikacja osób, które swym działaniem przyczyniły się do rozwoju lubuskiej sceny budowlanej. Zarząd LIB z dnia 11 sierpnia br. postanowił przyznać „Kielnię Lubuską” Prezydentowi Miasta Zielona Góra Panu Januszowi Kubickiemu.

Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego”

Na wniosek Lubuskiej Izby Budownictwa, na podstawie uchwały XXII/317/16 z dnia 12 września 2016 r. Sejmik Województwa Lubuskiego nadał Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze za całokształt prowadzonej działalności w sposób wybitny przyczyniającej się do gospodarczego rozwoju województwa lubuskiego.

Nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra 

Złoty Medal jako wyrazy uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra otrzymał Pan Piotr Mężyński – Prezes Zarządu PBO

Srebrny Medal jako wyrazy uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra otrzymał Pan Mirosław Szczypiński – Z-ca Prezesa ds. Produkcji PBO oraz Pan Andrzej Guzowski– Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Dokształcania Kadr PBO

Brązowy Medal jako wyrazy uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra otrzymał Pan Henryk Pawlicki oraz Pan Zygmunt Sanocki – wieloletni pracownicy PBO

Laureaci konkursu Lubuski Mister Budowy

To XXII, edycja konkursu promocyjnego na najlepszy obiekt zrealizowany w województwie lubuskim w minionym roku. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Wojewoda Lubuski. Głównym fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Kategoria- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Lubuski Mister Budowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Łężyca- Inwestycyjna 22 w Zielonej Górze, za ciekawą architekturę zharmonizowaną z otoczeniem.

Inwestor i wykonawca   –      Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Projektant                    –      mgr inż. arch. Bohdan Dorocki

Pracownia Usług Projektowych i Nadzoru inż. Ryszard Grzegorzewski w Zielonej Górze

Kier. budowy               –      mgr inż. Magdalena Wojnicz- Wróblewska

Wyróżnienie

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Racula- Ksawerego Dunikowskiego

w Zielonej Górze, za odmienną forma budownictwa wielorodzinnego z zachowaniem uroków budownictwa jednorodzinnego.

Inwestor i wykonawca   –      SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski w Lubięcinie

Projektant                   –       mgr inż. Grażyna Kowalik

Kier. budowy               –      Adrian Litecki

Kategoria- osiedla mieszkaniowe

Wyróżnienie

Osiedle mieszkaniowe „ZAWISZY CZARNEGO” w Zielonej Górze, za kompleksowe zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego zawierającego obiekty o zróżnicowanej strukturze mieszkań.

Inwestor            –    FATTO Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Projektant           –    mgr inż. arch. Izabela Bernaczek- Borek

Wykonawca        –    Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „DAKA” Zenon Surmiak w Zielonej Górze

Kier. budowy       –    Krzysztof Szumski

Kategoria- budownictwo użyteczności publicznej

Lubuski Mister Budowy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole „AKADEMIA TALENTÓW” w Zielonej Górze, za swobodne rozwiązanie funkcjonalno- przestrzenne wraz z właściwym wkomponowaniem obiektu w istniejący teren.

Inwestor             –    Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.w Zielonej Górze

Projektant           –    mgr inż. arch. Barbara Molęda, mgr inż. Tomasz Cichocki

ARCUS- Consult Zielona Góra Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Wykonawca        –    SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Szczecinie

Kier. budowy       –    mgr inż. Tomasz Radny

Wyróżnienie

Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp., za dobre rozwiązanie architektoniczno- materiałowe obiektu i trafną lokalizację.

Inwestor            –    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.

Projektant           –   mgr inż. arch. Marek Jacak, mgr inż. Marcin Korłub

Pracownia Projektowo Konserwatorska PROKON w Suchym Borze

Wykonawca        –    Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Romuald Górski w Baczynie

Kier. budowy       –   mgr inż. Romuald Sławomir Górski

Wyróżnienie

Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, za zgodność wyrazu architektonicznego z funkcją i otoczeniem.

Inwestor            –    Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Projektant           –   mgr inż. arch. Paweł Gołębiowski

Pracownia Architektoniczna PROPAGO w Zielonej Górze

Wykonawca        –    EXALO DRILLING S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze

Kier. budowy       –   mgr inż. Rafał Helwing

Kategoria- zabytkowe obiekty budowlane

Lubuski Mister Budowy

Zamek w Kożuchowie, za bardzo staranne wykonanie renowacji w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące elewacji zewnętrznej jak i elementów wewnętrznych.

Inwestor             –    Gmina Kożuchów

Projektant           –    dr inż. arch. Paweł Szkoda

Wykonawca         –    Firma Budowlano- Konserwatorska Jarosław Woźniak w Krakowie

Firma Usługowa „MAZI” Piotr Mazurek w Radziemicach

Kier. budowy       –    Jacek Szczerbiak

Kategoria- budownictwo małokubaturowe

Lubuski Mister Budowy

Budynek handlowo- usługowy firmy „COMPUTERNET” w Żarach, za bardzo dobre rozwiązania architektoniczno- przestrzenne, wykonanie i odpowiednie przyporządkowanie do jego funkcji.

Inwestor             –    „COMPUTERNET” Justyna Molenda w Żarach

Projektant           –    mgr inż. Jacek Stróżyna Biuro Inżynierskie „SKALA” Jacek Stróżyna w Żarach

Wykonawca         –    Przedsiębiorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o.o. w Żarach

Kier. budowy       –    mgr inż. Daniel Faliński

Kategoria- adaptacja i remonty

Lubuski Mister Budowy

Centrum Przyrodnicze – Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, za dostosowanie obiektu do pełnionej funkcji z zachowaniem historycznych wartości.

Inwestor             –    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

Projektanci          –    mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski

Autorska Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Wykonawca         –    SKANSKA S.A. Region Północno- Zachodni, Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu

Kier. budowy       –    mgr inż. Przemysław Błauciak

Wyróżnienie

Dom jednorodzinny- Bożnów 30a w Żaganiu, za uzyskanie całkowicie nowego wyrazu architektonicznego poprzez rozbudowę kondygnacji przy zastosowaniu wysokiej jakości drewna.

Inwestor            –    Renata Wcisło

Marcin Furtak

Projektant           –    mgr inż. Roman Borowski

Zakład Budowlany Roman Borowski w Żaganiu

Wykonawca        –    LAPIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Żaganiu

Pan Marcin Furtak jest już na scenie

Kier. budowy       –    mgr inż. Roman Borowski

Kategoria – drogi i mosty

Wyróżnienie

Przebudowa ulicy Żagańskiej w Żarach, za kompleksową przebudowę drogi wraz z ułożeniem nowego kolektora deszczowego zabezpieczającego część terenów miasta przed częstym zalewaniem wodą opadową.

Inwestor            –    Gmina Żary

Projektant           –    mgr inż. Marcin Matysik

SMP PROJEKTANCI Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J. w Poznaniu

Wykonawca        –    Przedsiębiorstwo Budowlano- Drogowe „KAMBUD” Wiktor Kamzelski w Nowej Soli

Kier. budowy       –    mgr inż. Monika Kamzelska

Kategoria- budownictwo przemysłowe

Lubuski Mister Budowy

Baza laboratoryjno- rozwojowa firmy „LUG” z zespołem hal do produkcji elektroniki          w Nowym Kisielinie, za prawidłowe rozwiązanie funkcjonalno- użytkowe dostosowane do współczesnych i przyszłych potrzeb działań innowacyjnych.

Inwestor             –    LUG Light Factory Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Projektant           –    dział projektowy firmy M&J Sp. z o.o. w Żarach

Wykonawcy         –    M&J Sp. z o.o. w Żarach

Kier. budowy       –    Łukasz Bober 

Wyróżnienie

Hala magazynowa drukarni CHROMA w Żarach, za kompleksową realizację obiektu przemysłowego o szczególnym znaczeniu społecznym dla miasta.

 

Inwestor            –    CHROMA DRUKARNIA Krzysztof Raczkowski w Żarach

Projektant           –    inż. arch. Piotr Krysztop

Firma M&J S.C. Zakład Ogólnobudowlany Marcin Jakowicki, Jacek Jakowicki

w Żarach

Wykonawca        –    Firma M&J S.C. Zakład Ogólnobudowlany Marcin Jakowicki, Jacek Jakowicki

w Żarach

Kier. budowy       –    Mikołaj Kowalczyk

Nagroda specjalna

Zarząd Lubuskiej Izby Budownictwa przyznał aż trzy nagrody specjalne w Konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego „Lubuski Mister Budowy”:

– firmie PRZYTOK GOLF RESORT” Sp. z o.o. w Zielonej Górze- inwestorowi Pola golfowego w Przytoku
za budowę nowatorskiego w skali województwa obiektu rekreacyjno- sportowego;

– firmie ZŁOTE PIASKI” Sp. z o.o. w Zielonej Górze- inwestorowi Osiedla mieszkaniowego „ZŁOTE PIASKI” w Suchej za koncepcję budowy osiedla domków jednorodzinnych uwzględniającą oczekiwania mieszkańców miasta Zielona Góra rozszerzonego o przyłączoną gminę;

– oraz firmie „PERBUD” Sp. z o.o. w Zielonej Górze- wykonawcy Salonu samochodowego marki „SKODA” w Zielonej Górze za wyróżniające się standardy w technologii wykonania obiektu użyteczności publicznej oraz dbałość o szczegóły.

„Laur Budownictwa”

W tym roku w ramach konkursu „Lubuski Mister Budowy”, Lubuska Izba Budownictwa przy współpracy z Gazetą Lubuską oraz Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowała I edycję Plebiscytu – „Laur Budownictwa”, którego celem było wyłonienie głosami czytelników Gazety Lubuskiej trzech najpopularniejszych obiektów budowlanych w województwie lubuskim oraz nadanie tytułu Budowlańca Roku.

Kategoria „BUDYNEK ROKU 2015”

III miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikację na portalu gazetalubuska.pl zdobył:

Budynek handlowo- usługowy firmy „COMPUTERNET” w Żarach

II miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikację w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI wywalczył:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Obywatelskiej 41 AB w Zielonej Górze- Osiedle Dominopark

I miejsce – tytuł „Budynku Roku 2015 Czytelników Gazety Lubuskiej”, pamiątkowy dyplom oraz publikację w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI oraz na portalu gazetalubuska.pl otrzymał:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Łężyca- Inwestycyjna 22 w Zielonej Górze

Kategoria „BUDOWLANIEC ROKU 2015”

III miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikacja na portalu gazetalubuska.pl zajął:

Pan Zenon Surmiak– Właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego „DAKA” w Zielonej Górze.

II miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikację w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI wywalczył:

Pan inż. Andrzej Wesoły- Właściciel firmy PROJEKT- BUD w Żarach

 

I miejsce – tytuł „Budowlańca Roku 2015 Czytelników Gazety Lubuskiej”, pamiątkowy dyplom oraz publikację w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI oraz na portalu gazetalubuska.pl otrzymała:

Pani Magdalena Wojnicz- Wróblewska– kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Prezentacja Wyróżnionych Absolwentów Kierunku Budownictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • Paweł Kancelarczyk za Projekt koncepcyjny górniczego szybu wentylacyjnego

      Promotor: dr inż. Jarosław Rusin

  • Mateusz Kuba za Projekt rozbudowy i adaptacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza znajdującego się przy ul. Chrobrego 26 w Zielonej Górze

      Promotor: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ

  • Justyna Szeremeta za Projekt adaptacji pałacu w Płakowicach na Dom Seniora

      Promotor: dr inż. Beata Nowogońska

  • Damian Szewczuk za Projekt turbiny wiatrowej ze stalową wieżą kratową o wysokości 60 metrów

      Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ

Top