Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Budujemy Bezpiecznie i Nowocześnie – Ograniczanie zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych

17 maja 2023 roku, odbyła się konferencja współorganizowana przez Lubuską Izbę Budownictwa nt. ograniczania zagrożeń w obiektach komunalnych i hydrotechnicznych. Konferencja składała się z części teoretycznej oraz praktycznej, które odbyły się na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Konferencja została podzielona na trzy sesje, które skupiały się na tematyce bezpieczeństwa obiektów komunalnych. Pierwsze dwie sesje miały charakter teoretyczny, w ramach których prelegenci omawiali różne aspekty związane z bezpieczną pracą w obiektach komunalnych. Tematy poruszane podczas tych sesji obejmowały m.in. dobre praktyki bezpieczeństwa, zasady doboru i stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego oraz nowoczesne technologie stosowane przy wykonywaniu prac podwodnych.
Trzecia sesja koncentrowała się na pokazach praktycznych. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze zaprezentowała działania ratownicze z wykorzystaniem technik linowych. Pokazy odbywały się na specjalnie skonstruowanej platformie, która została przygotowana specjalnie na potrzeby konferencji.
Wszystkie trzy sesje stanowiły cenną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa obiektów komunalnych. Konferencja była miejscem spotkania dla specjalistów i ekspertów, którzy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w tej dziedzinie.
Top