Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim – jedyne miejsce kształcenia inżynierów budownictwa w województwie lubuskim

Budownictwo to jeden z pierwszych kierunków uruchomionych na zielonogórskiej uczelni, już od 1968 roku kształcimy inżynierów budownictwa w Zielonej Górze. Program studiów jest stale aktualizowany i obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy z wielu różnych zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym. Nasi studenci zdobywają wiedzę zarówno z zakresu projektowania konstrukcji obiektów budowlanych, jak i również z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym podczas wznoszenia tych obiektów oraz podczas ich eksploatacji.

Studenci poznają nowoczesne technologie stosowane w praktyce inżynierskiej, metody wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych. Proces dydaktyczny obejmuje zastosowanie profesjonalnych programów komputerowych do analiz wytężenia i wymiarowania konstrukcji oraz do sporządzania dokumentacji technicznej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu planowania i realizacji inwestycji budowlanych. Prowadzone są także zajęcia związane z eksploatacją obiektów budowlanych – diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji. Wszystkie zajęcia dydaktyczne cieszą się uznaniem z uwagi i na rolę przekazywanej wiedzy w późniejszej pracy zawodowej. Po zakończeniu studiów I stopnia – inżynierskich studenci budownictwa mogą kontynuować naukę na II stopniu kształcenia – studiach magisterskich. Oferujemy 4 specjalności do wyboru: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, drogi i mosty oraz renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Prowadzimy również kształcenie w ramach III stopnia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych, posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przyjaznego prowadzenia zajęć, co szczególnie podkreślają studenci przychodzący do nas z innych uczelni.

Pracownicy Instytutu Budownictwa systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje naukowe, uzyskują stopnie i tytuły naukowe, prowadzą badania naukowe, prezentują wyniki badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych, są autorami setek artykułów naukowych. Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych: „Konstrukcje zespolone” i „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Konferencje te stały się wizytówką zielonogórskiego ośrodka naukowego. Pracownicy naukowi Instytutu Budownictwa są wysoko oceniani przez środowisko naukowe. W ewaluacji działalności naukowej w 2022 roku otrzymali kategorię B+, taką samą jak między innymi Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławka, Politechnika Gdańska.

Studenci również chętnie uczestniczą w badaniach naukowych. W Instytucie Budownictwa działa 7 studenckich kół naukowych. Przykładowo członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Nowocześni Budowlańcy” uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych na place budowy, do zakładów zajmujących się produkcją materiałów budowlany, biorą udział w badaniach naukowych realizowanych w Laboratorium Instytutu Budownictwa. „Nowocześni Budowlańcy” są wpisani na ogólnopolską listę kół naukowych Builder4Future. Studenci kolejnego Koła Naukowego Mechaniki Komputerowej mogą aktywnie uczestniczyć w badaniach doświadczalnych w bogato wyposażonej hali laboratoryjnej. Stan wyposażenia Laboratorium Instytutu Budownictwa w sprzęt i aparaturę badawczą pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu badań materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych. Mamy stałą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko z naszego województwa. Prowadzone są prace naukowe oraz prace na zlecenie przemysłu, a studenci są aktywnie włączani do tych prac. Efektem czego są wyróżnienia i nagrody naszych studentów w wielu konkursach regionalnych i krajowych. Absolwenci kierunku budownictwo bez problemów znajdują atrakcyjną pracę w wykonawstwie na budowach i w biurach projektów, w której szybko sprawdzają się i awansują.

Lubuska Izba Budownictwa zawsze wspierała i wspiera Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od lat Lubuska Izba Budownictwa jest organizatorem konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów kierunku budownictwo. Nasi studenci niezwykle cenią ten konkurs, laureaci otrzymują cenne nagrody, dobry zapis do CV i przede wszystkim studenci mają świadomość, że ich prace doceniane są przez osoby z doświadczeniem zawodowym, przez przedstawicieli najważniejszych w województwie instytucji związanych z budownictwem, np. Lubuskiej Izby Budownictwa, Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie Lubuskiej Izby Budownictwa, za co bardzo serdecznie dziękuję.

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

Dyrektor Instytutu Budownictwa

 

Top